Artnit

Utorak, 23 Januar 2018 11:32

Oskar Luis - Kultura siromaštva Istaknut

Američki antropolog Oskar Luis je postavio jednu od najuticajnijih teorija o siromaštvu. Do svog antropološkog "otkrića" kulture siromaštva došao je na osnovu dugoročnih terenskih istraživanja među siromašnim meksičkim i portorikanskim porodicama. Svoju teoriju kultura siromaštva iznosi u knjizi Pet porodica: Meksička studija slučajeva kulture siromaštva (Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty), prvi put objavljenoj 1959. godine. Svoj čuveni izraz kultura siromaštva koristi da opiše kao ideju da siromašni ljudi ne uče norme i vrednosti koje im mogu pomoći da poboljšaju svoje uslove i zato upadaju u ponovljen obrazac siromaštva.

Oskar Luis smatra da je veoma bitno razlikovati siromaštvo kao takvo ili siromaštvo po sebi od kulture siromaštva. On piše: "Kao antropolog pokušao sam da razumem siromaštvo i njegove zajedničke crte kao kulturu ili još tačnije kao podkulturu sa svojom vlastitom strukturom i racionalitetom, kao način života koji se prenosi s generaciju na generaciju zajedno sa porodičnom lozom." Zato kulturu siromaštva treba posmatrati kao svojevrsnu "adaptaciju i reakciju siromašnih na sopstveni marginalizovan položaj u klasno stratifikovanom, visoko individualističkom kapitalističkom društvu". Ova kultura ima svoje modalitete i karakteristične društvene i psihološke posledice po svoje pripadnike i utiče na učešće u velikoj nacionalnoj kulturi. Po uzoru na tradicionalno antropološko, kulturološko tumačenje, Oskar Luis ističe kako je "srž kulture njena pozitivna adaptivna funkcija". Međutim, u celini posmatrano, on zaključuje da se tu radi o "tankoj i relativno površnoj kulturi".

Kultura siromaštva po Oskaru Luisu se može pojaviti u različitim istorijskim kontekstima i nadilazi regionalne, seosko-gradske i nacionalne granice i različitosti. Ona ima značajne međunarodne sličnosti u strukturi porodice, međuljudskim odnosima, orijentaciji u vremenu, sistemu vrednosti, obrascima potrošnje.

Za pojavu kulture siromaštva Oskar Luis kao značajne ističe sledeće društvene uslove: 1. ekonomija zasnovana na novčanom plaćanju, radu za najamninu i proizvodnji radi profita; 2. stalna visoka stopa nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti nekvalifikovanih radnika; 3. nizak nivo najamnina; 4. neuspeh da se obezbedi društvena politika i ekonomska organizacija bilo na dobrovoljnoj osnovi ili pomoću državne prinude za stanovništvo sa niskim prihodom; 5. postojanje u vladajućoj klasi mreže vrednosti sa naglaskom na akumulaciju bogatstva i svojine, mogućnosti vertikalne pokretljivosti i štednje, i shvatanje da je bedan ekonomski položaj rezultat lične nesposobnosti ili inferiornosti čoveka.

Pročitano 1856 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Oskar Luis - Kultura siromaštva