Artnit

Sreda, 19 April 2017 11:16

Imanuel Kant - O vaspitanju Istaknut

Rik Vouters - Vaspitanje Rik Vouters - Vaspitanje

U vaspitanju čovek mora biti:

a) disciplinovan. Disciplinovati znači ići za tim da se spreči da životinjsko čoveku naškodi kako pojedincu tako i društvenom čoveku. Disciplina je, dakle, samo pripitomljavanje divljine.

b) kultiviran. Kultura obuhvata pouku i nastavu. Ona je sticanje umešnosti. Ona znači steći sposobnost koja je dovoljna za sve ciljeve. Ona, dakle, ne određuje ciljeve već ih postavlja prema prilici. Neke su umešnosti dobre za sve ciljeve; na primer čitanje i pisanje; druge samo za neke slučajeve, na primer, muzika - da postanemo drugima mili itd.

c) Mora se i na to paziti da čovek bude mudar da je pogodan za ljudsko društvo, da je omiljen i da ima uticaja. Za ovo je potrebna neka vrsta kulture koju nazivamo civilizovanje. Za ovo se traže maniri, učtivost i neka mudrost kojom možemo sve ljude upotrebiti za svoje krajnje ciljeve. Ono se upravlja prema promenljivom ukusu svakoga vremena.

d) Mora se paziti na moralizovanje. Čovek ne treba da je samo umešan za svakojake ciljeve već i da zadobije uverenje da bira samo dobre ciljeve. Dobri su ciljevi oni koji neminovno svaki čovek odobrava i koji u isti mah mogu biti ciljevi svakoga čoveka.

Iz dela Vaspitavanje dece

Pročitano 1964 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Imanuel Kant - O vaspitanju