Odštampajte ovu stranicu
Nedelja, 25 Decembar 2016 12:04

Monteskije - Pravednost podiže glas, ali njen glas s mukom nadjačava buku strasti Istaknut

Pismo LXXXIII

Uzbek Rediju

U Mletke

Ako ima Boga, dragi moj Redi, onda je preko potrebno da je on pravedan, jer, ako to ne bi bio, on bi bio gori i nesavršeniji od svih bića.

Pravednost je odnos saglasnosti koji doista postoji između dve stvari; taj odnos je uvek isti za svakog ko ga posmatra, pa bilo da je to Bog, bilo anđeo, bilo, najzad, čovek.

Istina je da ljudi ne uočavaju uvek te odnose; čak i kad ih uoče, oni ih se često klone, a najbolje vide ono od čega imaju koristi. Pravednost podiže glas, ali njen glas s mukom nadjačava buku strasti.

Ljudi mogu činiti nepravde zato što imaju računa da ih čine i zato što više vole da zadovolje sebe same nego druge. Kad ljudi što rade, oni uvek polaze od sebe: niko nije rđav bez razloga; mora biti nekog razloga što tako rade, a taj razlog je uvek račun.

Ali nije mogućno da je Bog ikad učinio kakvu nepravdu; čim pretpostavimo da Bog vidi šta je pravo, on neminovno mora biti pravedan; jer, kako mu ništa nije potrebno i kako je dovoljan sam sebi, on bi bio gori od svih bića, pošto ne bi bio nepravedan iz računa.

Dakle, kad ne bi bilo Boga, mi bismo morali uvek voleti pravednost, to jest morali bismo se truditi da ličimo na biće koje smo tako lepo zamislili, a koje bi, kad bi postojalo, neminovno moralo biti pravedno. I kad bismo se oslobodili jarma vere, mi se ne bismo smeli osloboditi jarma pravednosti.

Iz romana Persijska pisma

Pročitano 1553 puta
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci