Artnit

Utorak, 14 Juni 2016 11:17

Teodor Adorno - Filozofija nove muzike Istaknut

Dizajn korica knjige Filozofija nove muzike Dizajn korica knjige Filozofija nove muzike

Nemački filozof, sociolog, kompozitor Teodor Adorno, jedan od vodećih predstavnika Frankfurtske škole, veći broj radova posvećuje filozofskoj kritici kulture i posebno estetici i sociologiji muzike. U svom delu Filozofija nove muzike, koje objavljuje 1948. godine izlaže ideju "nove muzike", koja se zasniva na pretpostavkama estetičkog modernizma i kritici klasične umetnosti.

Filozofija nove muzike se sastoji od dva posebna eseja, Šenberg i napredak i Stravinski i reakcija. Teodor Adorno postavlja muzičke krajnosti u kojima, uočava borbu za kulturnu budućnost Evrope: između ljudske emancipacije i varvarstva, između tehnike kompozicije i dostignuća austrijskog kompozitora, teoretičara muzike Arnolda Šenberga i ruskog kompozitora Igora Stravinskog, koje dijalektički suprotstavlja.

Prvi deo dela Šenberg i napredak uvodi pitanje muzičkog stila kao kaljenje protiv patnje, na koje kratko aludira u svom delu Dijalektika prosvetiteljstva. Šenbergova muzika, u strogoj formi i restriktivnoj tehnici, sama po sebi izražava propadanje ljudskog subjektiviteta i predstavlja oličenje Adornove moderne umetnosti filozofije. Za razliku od njega, prema Adornu Igor Stravinski predstavlja sve regresivne, destruktivne komplikacije solidarnosti koja očajnički želi da održi iluziju identiteta. Muziku Stravinskog on određuje kao proračunati mehanizam slučajnosti i lakoće i masovne ornamentike, koja poziva publiku da zajedno uništi svoj subjektivitet.

Po Teodoru Adornu filozofija muzike je danas moguća samo kao filozofija nove muzike. Mogućnost same muzike, kaže Adorno, postala je neizvesna. Zato što muzika slepo i bez pogovora sledi istorijsku tendenciju svog vlastitog materijala i u izvesnom smislu se prodaje svetskom duhu, ona ubrzava katastrofu koju istorija sprema da priredi umetnosti.

Teodor Adorno ne govori o definitivnom kraju muzike. On smatra da ona može preživeti samo ako se emancipuje i od dvanaesttonske tehnike, koju će apsorbovati slobodno komponovanje, a njena pravila spontani kritički duh.

Pročitano 2824 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Teodor Adorno - Filozofija nove muzike