Artnit

Sreda, 08 Juni 2016 11:07

O konformizmu Istaknut

Michael Sowa - Ovce sa laptopovima Michael Sowa - Ovce sa laptopovima

Reč konformizam potiče od latinske reči conformis, što znači znači saglasnost, povinovanje, pristajanje. Kao jedan od vidova socijalnog uticaja konformizam obuhvata promenu u ponašanju čoveka u skladu sa ponašanjem grupe ili društvenom normom. To podrazumeva prilagođavanje grupnim ili društvenim normama bez obzira da li čovek veruje u njih i ima za posledicu konformističko ponašanje. Zato se i pojam konformizam obično vezuje za prilagođavanje osobe grupi, odnosno promena ponašanja zbog zamišljenog ili stvarnog pritiska okoline.

Osnova konformizma je u širim društvenim uslovima, ali i u ličnosti samog pojedinca. Osnovni društveni uslovi konformizma su: urbanizacija, modernizacija, sredstva masovnih komunikacija, nagle promene kulturnih obrazaca, politizacija društva. Nisko samopoštovanje zbog kojeg pojedinci brzo padaju pod uticaj drugih osoba i imaju strah od iskazivanja vlastitog stava, kao i privlačnost grupe i želja za pripadanjem njoj se obično povezuju sa ličnošću pojedinca, koji se naziva konformista.

U stručnoj literaturi se najčešće razlikuju normativni, informacioni i podilazeći ili udvorički konformizam.

Normativni konformizam podrazumeva neposredni grupni uticaj i pritisak na pojedinca, postojanje manifestne grupne norme i vrednosti u čijem se sklopu određeni vidovi ponašanja nagrađuju, a drugi kažnjavaju.

Informacijski komformizam postoji u situacijama koje su nejasne, neodređene, ambivalentne, i u kojima pojedinac nema sigurnu osnovu za samostalno prosuđivanje. Pošto pojedinac nema dovoljnu sigurnost, on traži oslonac u nekom autoritetu grupe.

Podilazeći ili udvorički konformizam postoji kada nije prisutan grupni pritisak, ali pojedinac želi da bude prihvaćen. Ovaj konformizam se javlja naročito u situacijama hijerarhijske strukture i zavisnosti pojedinca, kao što je na primer "karijerizam".

Pročitano 1773 puta Poslednji put izmenjeno Ponedeljak, 03 Juni 2019 10:46

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo O konformizmu