Artnit

Četvrtak, 21 Februar 2013 21:20

Vilijam Vajt - Čovek organizacije Istaknut

Dizajn korica knjige Čovek organizacije Dizajn korica knjige Čovek organizacije

Vilijam Vajt, američki analitičar organizacije i novinar u svojoj knjizi Čovek organizacije, analizira kako različite društvene organizacije utiču na pojedinca terajući ga da se prilagodi njihovim zahtevima. Taj uticaj je tako veliki, da on govori o "čoveku organizacije" kao najčešćem tipu ličnosti, koji sve više prihvata društvenu etiku - verovanje da je pripadanje najvažnija potreba i da je grupa izvor stvaralaštva.

Čovek organizacije prihvata društvene standarde, ponašanja i mišljenja u svim značajnim oblastima života: u stavovima prema pripadnosti, društvu i radu, u organizovanju svog privatnog života, u načinu vaspitanja dece, u porodičnom životu, u izboru i načinu trošenja robe i čak u vrednovanju umetničkih dela.

Ali, Vilijam Vajt koji je našao mnoštvo primera ponašanja "prosečnog čoveka" u skladu sa zahtevima organizacije, ocenjuje da je harmonija pojedinca i organizacije prividna. Sklad je spoljašnji, a u samoj individui situacija je bitno drugačija, tako da postoji suštinski konflikt između pojedinca i organizacije. Konflikt između ličnosti i organizacije zaoštreniji je u savremenom društvu, mada to izgleda paradoksalno. Sa antropološke tačke gledišta, sa stanovišta ljudske prirode, prilagođavanje pojedinca savremenom društvu je samo prikrivena forma veoma oštrog konflikta. Ali, Vajt ne suprotstavlja a priori organizaciju individui, jer je organizovan život individui conditio qua non ljudske egzistencije.

Čovek organizacije kao idealni model savremenog čoveka sve više funkcioniše i sam kao organizacija: efikasnost, tačnost, uklapanje u mehanizam, sposobnost saradnje - to su idealne karakteristike koje se najviše traže na "tržištu ličnosti". Svojevrsna ljudska radoznalost kojoj je svojstveno da otkriva "zašto" svih stvari, ustupa mesto ograničenoj tehničkoj radoznalosti.

Vilijam Vajt u svom delu Čovek organizacije postavlja pitanje da li su defekti naše civilizacije neizbežni, postoji li izlaz iz ovako zaoštrene konfliktne situacije. I on ipak daje odgovor na zadato pitanje. Organizaciju je stvorio čovek i nju može da promeni samo čovek. Greška nije u organizaciji, već u našem obožavanju organizacije. Greška je u našoj uzaludnoj težnji za utopijskom ravnotežom koja bi bila užasna ako bi se ostvarila. Greška je i u olakom poricanju da postoji konflikt između organizacije i individue.

Pročitano 2007 puta Poslednji put izmenjeno Petak, 24 Januar 2020 11:48

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Vilijam Vajt - Čovek organizacije