Artnit

Četvrtak, 24 April 2014 16:10

Epikur - O smrti Istaknut

Privikavaj se na shvatanje, da nas se smrt ništa ne tiče, jer je sve dobro i zlo u osećanju, a smrt je gubitak osećanja. Stoga to tačno saznanje, da nas se smrt ništa ne tiče, omogućava da uživamo u smrtnom životu. Ona nam naime ne namenjuje beskrajno vreme, nego nam je uklonila želju za besmrtnošću.

Nema, zaista, u životu ničeg strašnog za onog, koji je jasno shvatio, da nema ničeg strašnog u neživljenju. Ko dakle kaže, da se boji smrti ne zato, što će mu zadati bol, kada dođe, nego zato, što mu već sada zadaje bol time, što ima da dođe, lud je. Ono naime, što nas ne zbunjuje, kada nastupi, to nas, kada smo u istom očekivanju toga, može samo neopravdano žalostiti. Tako nas se to tobože najstrašnije zlo, smrt, ništa ne tiče, jer dok postojimo mi, nema smrti, a kad dođe smrt, tada više nema nas. Smrt se dakle ne tiče ni živih ni mrtvih, jer se na prve ne odnosi, a onih drugih više nema. No mnoštvo sada beži od smrti kao od najtežeg zla, a sada je opet želi kao prestanak svih životnih nevolja. Mudrac naprotiv niti traži život niti se boji neživljenja, jer život ne zavisi do njega, niti smatra, da je ne živeti neko zlo. Kao što ne bira sebi onu hranu, koja je svakako obilatija, nego najugodniju, tako ne uživa u najdužem vremenu, nego u najugodnijem. Ko pak potstiče mladića da valjano živi, a starca da valjano napusti život, lud je ne samo zato, što je život poželjan, nego i zato, što je nastojanje oko valjana života isto kao i nastojanje oko valjane smrti. Mnogo je gore s onim, koji kaže, da je za čoveka najbolje ne roditi se,

Al' kad se rodi, što brže otići Hadu na vrata.

Ako je naime to govorio iz uverenja, kako to da nije napustio život? Ta mogao je to lako učiniti, da je stvorio čvrstu odluku. Ako se pak samo šalio, bio je lakomislen u onome, što ne podnosi šalu. Treba imati na umu, da budućnost niti je u našoj vlasti niti joj potpuno izmiče, kako ne bismo očekivali, da će se nešto u budućnosti sigurno dogoditi, ni gubili nadu, da će se uopšte dogoditi.

Iz dela Diogen Laertije, X

Pročitano 4112 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Epikur - O smrti