Društvo

Srbi pripovijedaju da se noću uoči Bogojavljenja svake godine otvara nebo, i da će onda Bog dati svakome koji što zaište, samo da se ne ište više nego jedno. Gdjekoji stoje napolju po cijelu noć, ne bi li vidjeli kad se nebo otvori, ali to svaki ne može vidjeti. Tako se nekakav dogodio u sobi kad se nebo otvorilo, i ne imajući kad izići napolje (da se utom ne bi zatvorilo), promoli glavu kroz prozor da reče: "Daj mi, Bože, osmak blaga!"; pa u onome strahu i u hitnji mesto toga reče: "Daj mi, Bože, od osmak glavu!" U taj čas postane mu glava koliko osmak, tako da je nije mogao kroz onaj prozor uvući u sobu dok nijesu ljudi došli sa sjekirama i načinili prozor veći.

U svom poznatom delu Psihološki tipovi objavljenom 1921. godine Karl Gustav Jung daje svoju teoriju ličnosti, a na onovu razvoja koncepta introvertnosti i ekstrovertnosti deli ljude u zavisnosti da li se fokusiraju na unutrašnji svet (introvertnost) ili spoljni svet (ekstrovertnost), na introvertni i ekstrovertni tip. Ove tipove ličnosti posebno analizira na osnovu polne pripadnosti i osnovnih psiholoških funkcija.

Činilo se da kabala nije zasnovana na Bibliji, ali pre modernog razdoblja obično se podrazumevalo da ne postoji "zvanična" verzija mita. Ljudi su smatrali da mogu slobodno da stvore novi mit, ili radikalno tumačenje stare mitske pripovesti. Kabalisti nisu doslovno tumačili Bibliju; oni su stvorili egzegezu po kojoj se svaka reč biblijskog teksta odnosi na ovaj ili onaj sefirot. Na primer, svaki stih prvog poglavlja Postanja opisuje jedan događaj koji ima svoj pandan u skrivenom životu Boga.

Petak, 12 Januar 2018 11:23

Fridrih Racel - Politička geografija

Nemački geograf i etnograf Fridrih Racel u svojim ekstenzivnim antropološko-istorijskim studijama dao je klasičnoj geopolitici prepoznatljivu metafizičku orijentaciju. U delu Politička geografija, koje je objavio 1897. godine on kombinuje praktičnu politiku sa fizičko-filozofskim materijalom i u sistematizovanijoj formi primenjuje biološke pojmove za proučavanje političkog ponašanja naroda. Takođe, on u ovom delu uvodi pojam politička geografija i upotrebljava Maltusov pojam "životni prostor" (Lebensraum).

U sadašnjem trenutku svedoci smo propadanja duhovnosti, dok se materijalno odavno razvilo u organizam sa vlastitim krvotokom, i postalo osnova našeg života paralizovanog i unakaženog sklerozom. Svima je jasno da materijalni napredak sam po sebi ne čini čoveka srećnim, ali mi ipak fanatično nastavljamo da umnožavamo njegova "postignuća". Dostigli smo tačku u kojoj je, kao što Stalker kaže, sadašnjost suštinski potonula u budućnosti, u smislu da ona sadrži sve preduslove za neposrednu katastrofu; mi je prepoznajemo, pa ipak ništa ne možemo učiniti da je sprečimo.

Ponedeljak, 08 Januar 2018 11:48

Sveti Avgustin - Božja država

Rimski pisac, filozof i teolog Aurelije Avgustin, poznat kao Avgustin iz Hippoa, a najpoznatiji kao Sveti Avgustin podstaknut vizigotskom pljačkom Rima pod vođstvom Alariha, događajem koji je doveo do preispitivanja hrišćanstva koje je već etablirano kao državna religija Rimskog Carstva, od 412. do 426. godine piše delo De Civitate Dei contra Paganos, koje se doslovno prevodi sa latinskog jezika O Državi Božjoj protiv pagana, a poznatije je po nazivu De civitate Dei, prevedeno sa latinskog jezika kao O Državi Božjoj, Država Božja ili Božja Država, a ponekad i kao Grad Božji ili Božji Grad.

Za mladog, još neprilagođenog bezuspešnog čoveka od najveće je važnosti da svoje svesno Ja oblikuje koliko je to moguće aktivno, tj. da vaspita svoju volju. Ako nije genije, onda ne sme da veruje u nešto što je u njemu delatno, a što ne bi bilo identično sa njegovom voljom. On mora da se oseća kao voljno biće i sme da obezvredi sve ostalo u sebi ili da misli da je to podčinio svojoj volji, jer bez ove iluzije ne bi svakako uspeo da postigne socijalno prilagođavanje.

Četvrtak, 04 Januar 2018 11:41

Ernst Krečmer - Tipovi ličnosti

Nemački psihijatar Ernst Krečmer, tvorac moderne psihologije telesne konstitucije daje originalnu tipologiju ličnosti, koja je manje šematska od Hipokratove. U svom najpoznatijem delu Telesna građa i karakter, koje je objavljeno 1921. godine on pokušava da poveže telesnu građu da ličnim osobinama i duševnim bolestima, na osnovu ispitivanja uzorka od 4414 ljudi. Na osnovu sistematskog prikupljanja građe o merenjima telesne konstitucije razlikuje tri tipa telesne građe: piknički, astenički ili leptosomni i atletski, kojima dodaje i jedan dopunski koji se zove diplastičan.

Utorak, 02 Januar 2018 11:49

Ličnost - persona

Da bi se označila neka socijalna umenja ili harizma u svakodnevnom govoru se često koristi pojam ličnost. U psihologiji je ličnost jedan od najsloženijih pojmova i za nju postoje mnoge različite definicije. Sve novije definicije ličnosti, međutim ističu tri njene značajne karakteristike: jedinstvo (integritet i celovitost); jedinstvenost (osobenost); doslednost (u ponašanju).

Nedelja, 31 Decembar 2017 11:26

Filozofija sreće

Ljudska sreća je dugo shvatana kao nešto što se teško ili uopšte ne može postići, a filozofi su tokom vekova savetovali ljude kako živeti srećnim životom. U filozofiji se sreća prevodi iz grčkog koncepta eudaimonije, a odnosi se na dobar život ili procvat, a ne samo na emocije i uglavnom se shvata kao moralni cilj života ili kao aspekt slučajnosti. Filozofija sreće se bavi postojanjem, prirodom i postizanjem sreće, a filozofske teorije sreće mogu biti u vezi sa bilo kojom od najmanje dve različite stvari, blagostanjem ili stanjem uma.

Strana 1 od 56
Vi ste ovde: Home Društvo